Sede electrónica Ayuntamiento de Curtis

08:23:09 Martes 16 de julio 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Personal

14/09/2021

Acta de valoración concurso operario de servizos


Personal

28/08/2021

RESULTADOS DEFINITIVOS DO PROCESO DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A, COA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO (GRUPO C, SUBGRUPO C1, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA), MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE E NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO INTERINO


Tesorería

25/08/2021

MC 23/2021. 2º Crédito extraordinario e Suplemento de crédito financiado con RTGX.


Personal

18/08/2021

Acta segunda proba proceso selectivo funcionario interino administrativo


Personal

17/08/2021

RESULTADOS DEFINITIVOS DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, MEDIANTE FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA VACANTE DE ADMINISTRATIVO/A ADSCRITO Á UNIDADE DE SECRETARIA E SERVIZOS XERAIS, INCLUÍDA NA OEP DO CONCELLO DE CURTIS DO ANO 2020 PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL E NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO DE CARREIRA


Personal

17/08/2021

RESULTADOS DEFINITIVOS DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, MEDIANTE FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA VACANTE DE ADMINISTRATIVO/A ADSCRITO Á UNIDADE DE CONTRATACIÓN, INCLUÍDA NA OEP DO CONCELLO DE CURTIS DO ANO 2020 PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL E NOMEAMENTO DE FUNCIONARIA DE CARREIRA


Secretaría

16/08/2021

Plan Estratéxico de Subvencións 2021/2023


Personal

06/08/2021

Padrón fiscal da taxa pola prestación dos servizos municipais de saneamento, depuración e abastecemento de auga correspondente ao 2º trimestre do ano 2021


Personal

02/08/2021

MODIFICACIÓN DA DATA DA SEGUNDA PROBA DO PROCESO DE SELECCION DUN FUNCIONARIO INTERINO COA CATEGORIA DE ADMINISTRATIVO.


Personal

29/07/2021

Acta primeiro exercicio do proceso selectivo administrativo unidade de secretaría e servizos xerais