Sede electrónica Ayuntamiento de Curtis

03:52:52 Martes 27 de febrero 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Personal

26/07/2021

Acta de constitución do tribunal cuallificador do proceso selección administrativo secretaria


Personal

26/07/2021

Acta de constitución do tribunal cuallificador do proceso de selección administrativo contratacion


Personal

19/07/2021

Resultados definitivos do proceso selectivo para a contratación laboral temporal, dun peón/peoa-forestal para o obxecto "Limpeza Forestal" no Concello de Curtis mediante o sistema de oposición e contratación.


Personal

15/07/2021

CORRECIÓN DE ERROS NAS DATAS DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO DE CARREIRA, COA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO, ADSCRITO Á UNIDADE DE CONTRATACIÓN E Á UNIDADE DE SECRETARÍA E SERVIZOS XERAIS.


Personal

14/07/2021

Acta do proceso selectivo dun peón forestal


Personal

14/07/2021

Lista definitiva admitidos e excluídos proceso selectivo administrativo secretaría e servizos xerais


Personal

14/07/2021

Lista definitiva admitidos e excluídos proceso selectivo administrativo contratación


Personal

13/07/2021

Listaxe definitiva de admitidos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal, dun peón/peoa-forestal para o obxecto "Limpeza Forestal" no Concello de Curtis mediante o sistema de oposición, nomeamento de tribunal, lugar e data de celebración das probas.


Personal

13/07/2021

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DO PROCESO DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A, COA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO (GRUPO C, SUBGRUPO C1, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA), MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE E FORMACIÓN DUNHA LISTA DE CONTRATACIÓN, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL, LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS.


Personal

08/07/2021

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DO PROCESO DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A, COA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO (GRUPO C, SUBGRUPO C1, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA), MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE E FORMACIÓN DUNHA LISTA DE CONTRATACIÓN.