Sede electrónica Concello de Curtis

08:53:40 Sábado 20 de abril 2019
Estás en:

Detalle trámite

Licenza para a talla de árbores

O procedemento "solicitude de licenza para a talla de árbores" regula a concesión, por parte do Concello, de autorización para proceder á talla de árbores nunha determinada localización xeográfica e por un tempo determinado.

Persoas físicas e/ou xurídicas que desexen solicitar licenza para a talla de árbores dentro do termo municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de licenza para a talla de árbores.
  • Autorización da Xunta de Galicia. Autorización para proceder á corta, expedida pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.
  • Plano de situación. Plano detallando a localización xeográfica onde se realizará a corta, e zonas de ocupación da vía pública, se fose necesaria.
  • Xustificante de pago das taxas segundo a ordenanza vixente.
  • Xustificantes de ter presentada fianza para responder do amaño dos deterioros que puideran producir nos viais, e a limpeza dos restos das operacións de carga e depósito de madeira.

Nome: Licenza para a talla de árbores.

Unidade tramitadora: Servizos Xerais.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.