Sede electrónica Concello de Curtis

10:25:57 Sábado 4 de abril 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

30/10/17

Detectado un erro material na publicación das bases para o proceso de selección dun/unha funcionario/a interino/a, do Grupo A Subgrupo A2, da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, coa denominación “Arquitecto técnico”, e formación dunha lista de reserva, donde figura o número de fax, facemos a seguinte corrección:


Persoal

24/10/17

Convocatoria e aprobación de bases para a o proceso de selección dun/unha funcionario/a interino/a, do Grupo E Subgrupo A2, da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, coa denominación “Arquitecto técnico”, e formación dunha lista de reserva.


Persoal

13/10/17

Bases para a selección de persoal para a formación dunha lista de contratación de auxiliares de axuda no fogar, como persoal laboral temporal.


Persoal

3/07/17

Lista definitiva de admitidos e excluidos do proceso selectivo de funcionario/a interino/a de Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, subgrupo C1, así como para a formación dunha lista de reserva.


Persoal

9/06/17

Lista provisional de admitidos e excluidos do proceso selectivo de funcionario/a interino/a de Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, subgrupo C1, así como para a formación dunha lista de reserva.


Persoal

16/05/17

Convocatoria do proceso selectivo de funcionario/a interino/a da Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, subgrupo C1, así como para a formación dunha lista de reserva.


Posta en marcha do PORTAL DE TRANSPARENCIA do Concello de Curtis

10/09/15

O Concello de Curtis, a través da súa sede electrónica, pon en marcha o PORTAL DE TRANSPARENCIA.


Curtis inaugura a Sede Electrónica do Concello.

26/09/13

Curtis inaugura a Sede Electrónica do Concello, que permitirá aos cidadáns realizar os seus trámites por internet. Curtis dá o salto cara a unha administración sen papel.


Desde o día 26 de setembro de 2013, o Concello está a disposición de calquera cidadán do mundo, calquera día do ano e a calquera hora.

26/09/13

A implantación da Administración Electrónica na xestión municipal supón unha nova forma de relación entre a Administración e os cidadáns, xa que abre a posibilidade de relacionarse por internet con plenas garantías legais, de confidencialidade, seguridade e sinxeleza.


A Administración Municipal, cada vez máis próxima ao cidadán.

26/09/13

A nova sede vai permitir a cidadáns e empresas a presentación, por vía telemática, da totalidade de instancias e solicitudes dirixidas ao Concello.