Sede electrónica Concello de Curtis

14:47:39 Domingo 18 de agosto 2019
Estás en:

Información

Persoal

30/10/17

Detectado un erro material na publicación das bases para o proceso de selección dun/unha funcionario/a interino/a, do Grupo A Subgrupo A2, da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, coa denominación “Arquitecto técnico”, e formación dunha lista de reserva, donde figura o número de fax, facemos a seguinte corrección:

Donde pon "No caso de non ser presentado no rexistro municipal, os aspirantes deberán remitir un fax (981606331)" debe poñer "No caso de non ser presentado no rexistro municipal, os aspirantes deberán remitir un fax (981789578)"