Sede electrónica Concello de Curtis

12:48:34 Xoves 13 de agosto 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Deportes

5/08/20

Anuncio da exposición pública do padrón de usuarios/as dos ximnasios municipais de marzo 2020 Pos-Covid-19


Conciliación

5/08/20

Anuncio daa exposición pública do padrón de usuarios/as de conciliación, servizo de madrugadores e ludoteca de marzo 2020 Pos-Covid-19


Deportes

4/08/20

Anuncio de la exposición pública del padrón de usuarios/as de las actividades municipales de marzo Pos-Covid


BOP

3/08/20

Convocatoria e aprobación das bases do procedemento selectivo de contratación, laboral temporal dun/dunha asesor/a xurídica a xornada parcial para o centro de información á muller do Concello de Curtis


BOP

3/08/20

Convocatoria e aprobación das bases do procedemento selectivo de contratación laboral temporal dunha directora para o centro de información á muller do Concello de Curtis


BOP

3/08/20

Selección de funcionario/a interino/a, coa categoría de auxiliar administrativo (grupo C, subgrupo C2, Escala Administración Xeral, Subescala Auxiliar), mediante o sistema de oposición libre e formación dunha lista de contratación


BOP

14/07/20

Aprobación do padrón fiscal do lixo 2020


BOP

19/06/20

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración de interese xeral, no Concello de Curtis.


BOP

2/06/20

Aprobación provisional da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilizacións privativas e aproveitamentos especiais de dominio público local.


Augas de Galicia

20/12/19

Información pública sobre autorización para ampliación de fosa de purín cuberta en Lugar Vilar (Foxado).